Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk logo cyranki

Borowina Powrót do strony głównej

Aktualności Koła Łowieckiego"Cyranka" Gdańsk


Walne Zgromadzenie Członków Koła

Informujemy, że w dniu 9 maja (sobota) 2015r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła w hotelu Sentoza Golf w Cząstkowie koło Postołowa

Przystrzelanie broni

W dniu 14 marca 2015r. t.j. w sobotę w godzinach od 1000 do 1300 w Gdańsku na Strzelnicy (ul. Jaśkowa Dolina 114) odbyło się przystrzelanie broni.

Dodatkowe polowanie zbiorowe

W dniu 4.01.2015r. odbyło się dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie nr 157 w rejonie Miłowo - Bliziny. Zbiórka u kol. T. Hintz. Prowadzący polowanie Małgorzata Przybycień.

Kalendarz polowań 2014

Jeżeli chcesz zapoznać się z kalendarzem polowań zbiorowych 2014/2015 kliknij.

Zabawa dla członków i sympatyków naszego koła

Informujemy, że w dniu 18 października (sobota) 2014r. organizowana jest zabawa dla członków i sympatyków naszego koła w hotelu Sentoza Golf w Cząstkowie koło Postołowa. Orientacyjny koszt to 120 zł od osoby. Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Prezesa koła Kol. J. Szkwarka w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2014r.

Przystrzelanie broni

W dniu 5.04.2014r. (sobota) w godzinach od 1000 do 1300 odbyło się przystrzelanie broni na strzelnicy Jaśkowa Dolina.

Plan polowań zbiorowych

Jeżeli chcesz sprawdzić gdzie odbędzie się polowanie zbiorowe kliknij.

Zabawa z okazji 65-lecia istnienia naszego Koła

Informujemy, że w dniu 26.10.2013 roku w hotelu Sentoza w miejscowości Cząstkowy koło Postołowa odbyła się zabawa z okazji 65 rocznicy istnienia naszego Koła.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 12 maja 2013 roku o godzinie 1000 w remizie strażackiej w Szczodrowie odbyło się Walne Zebranie Członków Koła.

Nowa numeracja obwodów łowieckich

Z dniem 1 kwietnia br. wchodzi w życie nowa numeracja obwodów łowieckich ujednolicona w granicach województwa Uchwałą nr 380/XIX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie. W związku z powyższymi zmianami dotychczasowy obwód nr 53 to 114, 82 to 157, 90 to 168. Oprócz zmian numeracji zmieniły się powierzchnie obwodów, udział powierzchni leśnej, a także granice w obwodzie nr 114. Obwód 157 stał się obwodem leśnym, natomiast w obwodzie 114 zwiększyła się powierzchnia obwodu, w związku z powyższym powstały 2 nowe rejony polowania 8 i 9.

Link do treści uchwały

Przystrzelanie broni

W dniu 13 kwietna 2013r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w Gdańsku na Strzelnicy (ul. Jaśkowa Dolina 114) odbyło się przystrzelanie broni.

Ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni

W dniu 4 kwietna 2013r. w godzinach od 10.00 do 17.00 w Gdańsku na Strzelnicy (ul. Jaśkowa Dolina 114) odbyła się ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni.

Jan Kulikowski

KirW dniu 01.01.2013r. odszedł w Krainę Wiecznych Łowów w wieku 82 lat Jan Kulikowski, Członek Honorowy naszego koła łowieckiego. Msza żałobna została odprawiona dnia 05.01.2013 (sobota) o godz. 1300 w kościele św. Jadwigi w Gdańsku Nowym Porcie, po której odbył się pogrzeb na cmentarzu też w Nowym Porcie o godz. 1400.

Nadzwyczajne Walne

W dniu 25.11.2012r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie naszego Koła. W wyniku wyborów uzupełniających wybrano nowego Prezesa Kolegę Józefa Szkwarka oraz Członka Komisji Rewizyjnej Kolegę Piotra Kosibę.

Kalendarz polowań 2012/2013

Jeżeli chcesz zapoznać się z kalendarzem polowań zbiorowych 2012/2013 kliknij.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 12.05.2012r. o godzinie 1000 w Zajeździe Modrzewiowy Dwór w Gołębiewku Średnim odbyło się Walne Zebranie Członków Koła. Na niniejszym zebraniu odwołano z funkcji skarbnika kol. Dariusza Orłowskiego, powierzając niniejszą funkcję kol. Piotrowi Okrojowi.

Przystrzelanie broni

Informujemy, że w dniu 14 kwietna 2012r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gdańsku na Strzelnicy (ul. Jaśkowa Dolina 114) odbyło się przystrzelanie broni.

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w sezonie 2011/2012

W dniu 24 marca 2012r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Gdańsku na Strzelnicy (ul. Jaśkowa Dolina 114) odbędzie się Ocena prawidłowości odstrzałów jeleni byków pozyskanych w sezonie 2011/2012.

Grupy obsługujące paśniki

Jeżeli chcesz się dowiedzieć za dokarmianie jakiego paśnika odpowiadasz zaloguj się.

Mapy obwodów łowieckich w dobrej rozdzielczości

Jeżeli chcesz pobrać mapy obwodów lowieckich w dobrej rozdzielczości zaloguj się.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

W dniu 08.05.2011r. (niedziela) o godzinie 10.00 odbyło się się Walne Zgromadzenie Członków Koła w Zajeździe Modrzewiowy Dwór w Gołębiewku Średnim.

Jan Raj

W dniu 14.02.2011r. odszedł w Krainę Wiecznych Łowów Kolega Jan Raj. Uroczystosci pogrzebowe odbyły się w dniu 18.02.2011r. o godzinie 1100 na cmentarzu na Srebrzysku w Gdańsku.
Kazimierz Zieliński W dniu 27.01.2011r. odszedł w Krainę Wiecznych Łowów Kolega Kazimierz Zieliński. Pogrzeb odbył się w dniu 29.01.2011r. na cmentarzu w Szczodrowie.

Akty prawne, druki

Jezeli chcesz zapoznać się z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa lub pobrać druki dotyczące łowiectwa kliknij.

Sposób postępowania z patrochami

Otrzymaliśmy pismo inspekcji weterynaryjnej przypominające o sposobie postepowania z patrochami na polowniu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij.

Jerzy Wojciechowski

W dniu 30.11.2010r. odszedł w Krainę Wiecznych Łowów Kolega Jerzy Wojciechowski, wieloletni Prezes oraz Członek Honorowy naszego koła. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 4.12.2010r. na cmentarzu w Łostowicach.

Jan Chańko

W dniu 10.10.2010r. odszedł w Krainę Wiecznych Łowów Kolega Jan Chańko. Pogrzeb odbył się w dniu 02.11.2010r. na cmentarzu w Łostowicach.

Wykonanie planu

Jeżeli chcesz się zorientować co pozostało jeszcze do pozyskania kliknij. Uwaga dane tylko orientacyjne.

Grupy robocze

Jeżeli chcesz sprawdzić w jakiej jesteś grupie roboczej zaloguj się.

Walne Zgromadzenie Członków Koła

Walne Zgromadzenie
- odbyło się w Zajeździe Modrzewiowy Dwór w Gołębiewku Średnim w dniu 25.04.2010 r. Na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła wybrano nowe Władze Koła

Przystrzelanie broni

- odbyło się na strzelnicy Jaśkowa Dolina w dniu 10.04.2010 r. (sobota) w godzinach od 10 - tej do 13 - tej.

Wielka wędrówka Alana

O tym, że obwody łowieckie dzierżawione przez nasze Koło są zasobne w zwierzynę różnych gatunków zarówno zwierzyny grubej takiej jak jelenie, dziki i sarny, a skończywszy na drobnej jest faktem powszechnie znanym. W niedalekiej przeszłości spotkanie łosia w naszych rejonach również nie należało do rzadkości. Prawdziwą sensacją jest jednak wydarzenie z wiosny 2009. Wówczas Niemieccy naukowcy w miejscowości Bad Muskau wypuścili trzy wilki wyposażone w nadajniki telemetryczne z systemem GPS GSM. Pod koniec miesiąca kwietnia 2009 roku wilk o imieniu Alan rozpoczął swoją wielką wędrówkę. Od kwietnia do października Alan przeszedł 1400 km odwiedzając 4 kraje i 6 polskich województw. Przepłynął Odrę oraz Wisłę, której szerokość w miejscu jego przeprawy wynosiła 400 metrów. Dla nas interesujący jest fakt, że podczas swej podróży jak wynika z danych graficznych przemierzył nasze łowiska w okolicy Przywidza oraz Mierzeszyna. Więcej o wyprawie Alana można się dowiedzieć na stronie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", na której zamieszczono także załącznik graficzny przedstawiajacy dokładną trasę wędrówki.

Powrót do strony głównej