Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy oraz byków pozyskanych w sezonie 2018/2019 odbędzie się 26.04.2019r. w Gdańsku Jaśkowa Dolina 114 w godzinach 1400 - 1800.