Koledzy, przypominamy, że zmianie uległy okresy polowań na zwierzęta łowne. Zmiana dotyczy krzyżówek, cyraneczek, głowienek, czernic i łysek.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią rozporządzenia.