Koledzy, przypominamy, że zmianie uległy okresy polowań na zwierzęta łowne. Zmiana dotyczy krzyżówek, cyraneczek, głowienek, czernic i łysek.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią rozporządzenia.

Informujemy, że 3 sierpnia 2017 roku Minister Środowiska opublikował zmiany w Rozporządzeniu w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2017 poz. 1487):

Na jelenie łanie polujemy od 1 września do 15 stycznia.

Na jelenie cielaki od 1 września do 15 stycznia.

Na wszystkie dziki poluje się cały rok (prosimy o zachowanie rozsądku).

Ponadto na szakale będzie się polować od przyszłego sezonu od 1 sierpnia do końca lutego.

Akt prawny Wersja MS Word Wersja PDF
Ustawa prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 roku plik plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz plik plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzat łownych plik plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne plik plik
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2021 r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne   plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych plik plik
Uchwała Nr 1057/XLI/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia terminu zakończenia okresu zbioru roslin uprawnych w województwie pomorskim - plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych plik plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich, szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. plik plik
Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2005r. w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej plik plik
Pismo inspekcji weterynaryjnej z dnia 3.12.2010r. w sprawie sposobu postępowania z "patrochami" - plik
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. plik plik
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. plik plik
Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r. plik plik
Statut PZŁ z dnia 2 lipca 2005 - plik
Odznaczenia łowieckie przyznwane przez PZŁ - plik

 

Pliki do pobrania
Plik    
Protokół z czynności gospodarczych plik plik
Karta ewidencyjna plik plik
Wzór umowy kupna/sprzedaży broni plik plik
Wzór umowy użyczenia broni plik plik