O Kole

O Kole

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk gospodaruje na terenach trzech obwodów łowieckich: 114 na południe od Gdańska, oraz 157 i 168, znajdujących się pomiędzy Przywidzem a Skarszewami.

Informujemy, że w dniach 28 wieczorem (od godziny 19 do 23) oraz 29 sierpnia rano w godzinach od 4.30 do 6.30) w obwodach nr 114 oraz 157 odbędą się obserwacje letnie zwierzyny. W obwodzie nr 114 prace koordynuje Gospodarz obwodu, natomiast w obwodzie nr 157 Wice-łowczy. Prosimy aby nie zakłócać obserwacji polowaniem oraz prosimy o zgłaszanie się do  koordynatorów przedsięwzięcia w celu ustalenia punktów obserwacji oraz pobrania kart. Karty obserwacji należy zwrócić bezpośrednio po zakończonej obserwacji - najpóźniej do 30 sierpnia 2020. Niniejsze obserwacje posłużą do ustalenia struktury płciowej i wiekowej zwierzyny grubej oraz przyrost zrealizowany. Dzięki niniejszemu przedsięwzięciu będziemy wiedzieli w jaki sposób populacja wilka oraz prowadzone odstrzały wpływają na populację zwierzyny grubej. Prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów oraz nie odmawianie im udziału w przypadku gdy zwrócą się do Koleżanek i Kolegów.

Zgodnie z zobowiązaniem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w roku ubiegłym, z dniem 1 kwietnia wprowadzamy elektroniczną książkę wyjść na polowania indywidualne.

Aby móc z niej korzystać, należy za pośrednictwem ZO PZŁ utworzyć sobie konto w Systemie dla Kół Łowieckich.

Z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Uwaga dziki w strefie ochronnej można pozyskiwać od czwartku do niedzieli. Tusze, narogi i patrochy zawozimy do chłodni w Lublewie. Szczegóły po zalogowaniu.

  • Myśliwi Dzieciom_9
  • znaczek okolicznościowy
  • zima obwód 157
  • Myśliwi Dzieciom_7
  • Prace przy Hubertówce_2
  • Dzik strzelony przez Kolegę Piotra Kosibę obwód 114, data pozyskania 6.01.2015r. Tusza 68kg. 105.95 pkt. CIC - nie klasyfikowany

Łowiectwo w Polsce

Łowiectwo w Polsce

Organizacją skupiającą wszystkich myśliwych w Polsce jest Polski Związek Łowiecki. Działa on w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.

Kontakt

Adres Koła

Koło Łowieckie „Cyranka” Gdańsk 
83-250 Skarszewy 
Szczodrowo
ul. Dębowa 4 

Adres do korespondencji

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk 
83-047 Borowina 
ul. Długa 7/2 

Numer konta bankowego: 87 1020 1811 0000 0502 0071 1614