O Kole

O Kole

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk gospodaruje na terenach trzech obwodów łowieckich: 114 na południe od Gdańska, oraz 157 i 168, znajdujących się pomiędzy Przywidzem a Skarszewami.

Zarząd Koła przypomina o ocenie prawidłowości odstrzału rogaczy.

W dniu 9.03 (środa) odbędzie się ocena prawidłowości. Zgodnie z zaleceniem ZO PZŁ trofea do oceny przedstawią tylko wybrani przedstawiciele koła. W związku z tym pozyskane trofea należy dostarczyć do kol. Piotra Szulista do wtorku 8.03.2022 r. Na podniebieniu należy umieścić ołówkiem nr obwodu łamany przez numer pozycji na arkuszu oceny.

Więcej informacji u kol. Piotra lub u kol. Łowczego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim informuje, że podczas rejestrowania dzika w systemie ZIPOD wymagana jest rejestracja fotograficzna. Prosimy zapoznać się z dokumentem.

Pismo PLW do pobrania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim informuje, że myśliwy ma obowiązek rejestrowania każdego strzelonego i znalezionego padłego dzika w systemie ZIPOD.

Pismo PIW do pobrania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii rozesłał informację o zmianie harmonogramu i częstotliwości odbierania próbek w kierunku ASF z chłodni. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

W dniu 20 sierpnia wieczorem od 19:00 do 23:00 oraz 21 sierpnia od 4:30 do 6:30 w obwodach nr 114 i 157 prowadzone będą letnie obserwacje zwierzyny. Celem przedsięwzięcia jest ustalenie struktury wiekowej, płciowej oraz przyrostu zrealizowanego zwierzyny grubej. W czasie obserwacji obwody 114 i 157 będą wyłączone z polowania. Prace na terenie obwodu 114 koordynuje Strażnik Łowiecki, w obwodzie 157 Wicełowczy.

Pliki do pobrania:

  • Ali Szwarc_3
  • Naszywka znaczek
  • Dzik strzelony przez Kolegę Piotra Kosibę obwód 114, data pozyskania 6.01.2015r. Tusza 68kg. 105.95 pkt. CIC - nie klasyfikowany
  • Ambona obwód 157
  • Prace przy Hubertówce_2
  • Prace przy Hubertówce_1

Łowiectwo w Polsce

Łowiectwo w Polsce

Organizacją skupiającą wszystkich myśliwych w Polsce jest Polski Związek Łowiecki. Działa on w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.

Kontakt

Adres Koła

Koło Łowieckie „Cyranka” Gdańsk 
83-250 Skarszewy 
Szczodrowo
ul. Dębowa 4 

Adres do korespondencji

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk 
83-047 Borowina 
ul. Długa 7/2 

Numer konta bankowego: 87 1020 1811 0000 0502 0071 1614