Informujemy, że od 01.04.2022r. obowiązuje nowy podział województwa pomorskiego na obwody łowieckie.

Przed polowaniem prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Granice zostały naniesione na mapy obwodów w książce EKEP i do nich dostosowaliśmy granice rejonów polowania.

Ważniejsze zmiany:

 • Obwód nr 114
  • doszła powierzchnia, z której utworzono rejon nr 10
  • dodano niewielką powierzchnię do rejonu nr 8
 • Obwód nr 157
  • całe jezioro Przywidzkie jest w naszym obwodzie łowieckim, granica obwodu dużej części jeziora biegnie jego brzegiem (rejony 13 i 14),
  • proszę zwrócić na przebieg granicy w rejonie 3 między kołem Jeleń koło zakonu Karmelitów Bosych.
 • Obwód nr 168
  • proszę zwrócić uwagę na przebieg granicy obwodu z kołem Cietrzew (rejon 7)

Wiążąca informacja o przebiegu granicy obwodów łowieckich znajduje się w uchwale marszałka województwa 239/XIX/20 z dnia 24 lutego 2020 roku: