Zarząd Koła Łowieckiego „Cyranka”

Prezes – Józef Szkwarek
P.O. Łowczy – Jan Zwolan
Skarbnik – Piotr Okrój
Sekretarz – Marek Grochalski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Piotr Kosiba
Członkowie – Roman Chylewski, Karol Lis

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

Marek Grochalski, Przemysław Pacewicz, Roman Chylewski

Strażnicy Łowieccy

Piotr Kosiba – Obwód nr 114
Tomasz Hintz - Obwód nr 157
Mateusz Grabski - Obwód nr 168

Gospodarze Obwodów Łowieckich

Obwód 114: Zenon Strzelecki
Obwód 157: Tomasz Hintz
Obwód 168: Jan Zwolan