Lp. Data Nr obwodu Miejsce polowania
1 09.11.2019 r. sobota 168 Szczodrowo, Nowy Wiec, Stary Wiec

Hubertowskie

2 24.11.2019 r. niedziela 168 Szczodrowo, Stary Wiec, Nowy Wiec - „szwedzkie”
3 07.12.2019 r. sobota 157 Sucha Huta, Olszanka, Drzewina, Kierzkowo - „szwedzkie”
4 15.12.2019 r. niedziela 168 Przerębska Huta – Wilki – Boże Pole – Wolny Dwór
5 21.12.2019 r. sobota 157 Miłowo – Bliziny – Gromadzin – Mierzeszyn

Wigilijne

6 04.01.2020 r. sobota 114 Bogatka – Wiślinka – Koszwały – Bystra – Przejazdowo

Noworoczne

7 11.01.2020 r. sobota 168 Szczodrowo, Stary Wiec, Nowy Wiec, Przerębska Huta – Wilki – Boże Pole – Wolny Dwór
8 12.01.2020 r. niedziela 157 Sucha Huta, Olszanka, Drzewina, Kierzkowo Miłowo – Bliziny – Gromadzin – Mierzeszyn, Piekło Dolne, Piekło Górne
9 18.01.2020 r. sobota 114 Bogatka – Wiślinka – Koszwały – Bystra – Przejazdowo

Godzina rozpoczęcia polowania: 8:10.
Godzina zakończenia polowania: 15:30.

  • Polowania typu „szwedzkiego” mogą być połączone ze zwykłymi pędzeniami.
  • Zbiórka zawsze o godz. 8:00.
  • Stażyści, obecność obowiązkowa.
  • Zgłoszenia do czwartku przed polowaniem u kol. Prowadzącego lub Łowczego koła (nie dotyczy polowań typu szwedzkiego). Na polowania typu szwedzkiego zgłoszenia będzie przyjmował wyłącznie Łowczy koła. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Goście zaproszeni mogą wziąć udział w wypadku braku chętnych wśród członków naszego koła. Prowadzący ma prawo odmówić udziału w polowaniu osobie, która nie dopełni tego warunku.
  • Prowadzący wraz z pomocnikiem ustalają miedzy sobą podział obowiązków: zorganizowanie nagonki, transportu dla uczestników, rozliczenie kosztów polowania, kamizelki odblaskowe dla nagonki itp. Prowadzący ma obowiązek sprawdzić wymagane dokumenty, czy myśliwi posiadają opaski sygnalizacyjne, przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa na polowaniu.
  • Polowanie należy oznakować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 roku w sprawie tablicy ostrzegawczej na polowaniu zbiorowym.

U W A G A! W czasie polowania w sytuacji kontaktu z osobami postronnymi wnoszącymi jakiekolwiek uwagi do polowania, osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie spraw jest Kol. Prowadzący polowanie, natomiast uczestnicy proszeni są o niezabieranie głosu.

Informacje dodatkowe