Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2019/2020 odbędzie się 20.11.2019r. w Gdańsku Jaśkowa Dolina 114 w godzinach 1500 - 1800. Ocena odwoławcza odbędzie się 4.12.2019 w godzinach od 15 dp 18 - tej.

Uwaga dziki w strefie ochronnej można pozyskiwać od czwartku do niedzieli. Tusze, narogi i patrochy zawozimy do chłodni w Lublewie. Szczegóły po zalogowaniu.

W związku z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne
wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby
oraz jej zwalczanie obowiązuje zakaz dokarmiania dzików w całym kraju do końca roku 2019. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w przepisu/

Z uwagi na możliwość refundacji za wszystkie pozyskane dziki prosimy o bezwzględne wpisywanie informacji o pozyskanej płci dzika w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Więcej szczegółów dostępnych jest po zalogowaniu.

W dniu 12.04.2019 w godzinach od 1400 do 1800 odbędzie się przystrzelane broni na strzelnicy w Gdańsku - Jaśkowa Dolina 114.