Informujemy, że w dniach 28 wieczorem (od godziny 19 do 23) oraz 29 sierpnia rano w godzinach od 4.30 do 6.30) w obwodach nr 114 oraz 157 odbędą się obserwacje letnie zwierzyny. W obwodzie nr 114 prace koordynuje Gospodarz obwodu, natomiast w obwodzie nr 157 Wice-łowczy. Prosimy aby nie zakłócać obserwacji polowaniem oraz prosimy o zgłaszanie się do  koordynatorów przedsięwzięcia w celu ustalenia punktów obserwacji oraz pobrania kart. Karty obserwacji należy zwrócić bezpośrednio po zakończonej obserwacji - najpóźniej do 30 sierpnia 2020. Niniejsze obserwacje posłużą do ustalenia struktury płciowej i wiekowej zwierzyny grubej oraz przyrost zrealizowany. Dzięki niniejszemu przedsięwzięciu będziemy wiedzieli w jaki sposób populacja wilka oraz prowadzone odstrzały wpływają na populację zwierzyny grubej. Prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów oraz nie odmawianie im udziału w przypadku gdy zwrócą się do Koleżanek i Kolegów.

Zgodnie z zobowiązaniem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków Koła w roku ubiegłym, z dniem 1 kwietnia wprowadzamy elektroniczną książkę wyjść na polowania indywidualne.

Aby móc z niej korzystać, należy za pośrednictwem ZO PZŁ utworzyć sobie konto w Systemie dla Kół Łowieckich.

Z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Uwaga dziki w strefie ochronnej można pozyskiwać od czwartku do niedzieli. Tusze, narogi i patrochy zawozimy do chłodni w Lublewie. Szczegóły po zalogowaniu.