Sprawdź co pozostało jeszcze do pozyskania.

W przypadku gdy pozyskanie określonej zwierzyny dobiega końca bądź w kontakcie telefonicznym z Łowczym oraz z myśliwymi będącymi w łowisku.

Po odstrzeleniu zwierzyny niezwłocznie dokonaj wpisu: w „Upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego”, w „Książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym”, wypełnij załaczoną tabelę w niniejszej książce i powiadom o fakcie Łowczego Koła.

O Kole

O Kole

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk gospodaruje na terenach trzech obwodów łowieckich: 114 na południe od Gdańska, oraz 157 i 168, znajdujących się pomiędzy Przywidzem a Skarszewami.

Informujemy, że w obwodach nr 114 i 157 w dniach 23 sierpnia tj. piątek w godzinach 19-22 oraz 24 sierpnia w godzinach 5-7 rano odbędą letnie obserwacje zwierzyny. Prosimy aby nie zakłócać obserwacji polowaniem. Osoby pragnące wyjść w tym terminie na polowanie w obwodzie nr 114 proszone są o kontakt z gospodarzem obwodu, w celu uniknięcia kolizji z prowadzonymi obserwacjami. W obwodzie 157 wolne od obserwacji są rejony III, VI, VIII, XII i XIII. Zapraszamy do wzięcia udziału w niniejszej inwentaryzacji. Osoby, chętne do obserwacji zapraszamy do zgłaszania się u Gospodarza obwodu nr 114 i u Wice-łowczego.

Prowadzone obserwacje mają za zadanie określenia struktury płciowej oraz wiekowej zwierzyny. Pozwolą też określić przyrost zrealizowany. Zadanie prowadzone jest wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Kolbudy.

Z uwagi na możliwość refundacji za wszystkie pozyskane dziki prosimy o bezwzględne wpisywanie informacji o pozyskanej płci dzika w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Więcej szczegółów dostępnych jest po zalogowaniu.

Informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku w Krainę Wiecznych Łowów odszedł nasz Kolega Jarosław Wyszecki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 13.04.2019 o godzinie 11.30 w Kościele w Przywidzu.  Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Przywidzu.

W związku z rozporządzeniem z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne
wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby
oraz jej zwalczanie obowiązuje zakaz dokarmiania dzików w całym kraju do końca roku 2019. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie w/w przepisu/

Uwaga w dniu 12.04.2019r, na strzelnicy Jaśkowa Dolina przy okazji przystrzelania broni odbędą się kwalifikacje do drużyny strzeleckiej. Konkurencje trap, skeet. Chętnych zapraszamy.

  • Myśliwi Dzieciom_9
  • Widok z ambony obwód 157 - po deszczu
  • Kaczka
  • Sztandar
  • Myśliwi Dzieciom_8
  • Widok z ambony obwód 157

Łowiectwo w Polsce

Łowiectwo w Polsce

Organizacją skupiającą wszystkich myśliwych w Polsce jest Polski Związek Łowiecki. Działa on w oparciu o ustawę Prawo Łowieckie i jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.

Kontakt

Adres Koła

Koło Łowieckie „Cyranka” Gdańsk 
83-250 Skarszewy 
Szczodrowo
ul. Dębowa 4 

Adres do korespondencji

Koło Łowieckie "Cyranka" Gdańsk 
83-047 Borowina 
ul. Długa 7/2 

Numer konta bankowego: 87 1020 1811 0000 0502 0071 1614